"
?

,
!

: ,    
×,   נמ,   × ×,   × ×—,   נחל,   × ×”×’,   ,trhfh,   ,TRHFH DHUX,   ?,   ??,   ???,   ????,   ?????,   ??????,   ???????,   ?????????,   ????????? ?????????????????????,   ??????????,   ?????????? ?????? ????????????,   ????????????,   ???????????? ERP,   ??????????????,   ????????????????,   ?????????????????? ??????????????????,   ???????????????????,   ????????????????????,   ?????????????????????,   ????????????????????? ?????????,   ?????????????????????? 13,   ????????????????????????,   ???????????????????????? ?????????,   ?????????????????????????,   ??????????????????????????,   ???????????????????????????,   ????????????????????????????,   ???????????????????????????????,   ????????????????????????????????,   ???????????????????????????????????,   ????????????????????????????????????,   ????????????,   ????????????????????,   ???¿?½???¿?½???¿?½???¿?½???¿?½,   ???????? ERP,   ???©?˜?¨?”,   ???“?¨?™?›?? ERP,   ???�?�???�?�,   ???????? ?????????,   ????,   ??÷??,   ????,   ??,   ?¨?©?¸?¥?°?¥?ק,   ???????,   ?´?·?®?¶?©?ק,   ??????,   ?¸?«?¦?ק ?¹?¬?©?¨?? ?·?¸?·?²?©?ק,   ??,   ?ן¿½???ן¿½?ן¿½ן¿½?ן¿½?ן¿½ן¿½,   ?ן¿½?ן¿½?ן¿½,   ?ן¿½?ן¿½?ן¿½?ן¿½?? 13,   ?ן¿½?ן¿½?ן¿½?ן¿½?ן¿½,   ?ן¿½?ן¿½?ן¿½?ן¿½ן¿½?ן¿½?ן¿½ן¿½?ן¿½???ן¿½?ן¿½ 13,   ?ן¿½?ן¿½?ן¿½?ן¿½ן¿½?ן¿½ן¿½?ן¿½?ן¿½,   ?׳?¦,   ?׳Ÿֲ¿ֲ½???׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½׳Ÿֲ¿ֲ½,   ?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?? 13,   ??,   ????? ?????? ?????,   ?????,   ????? ??? ????????,   ?¢?•?‘?“?? ?—?“?¨ ???‘?¦?¢?™??,   ?¢?•?‘?“?׳ ?—?“?¨ ???‘?¦?¢?™??,   ?????? 13,   ?©?™?™?˜?? 13,   ?,   ,   ??,   ?³?,   ?? ?????,   ?³? ?³?€”?³??,   ?????,   ???????,   ?³???³?€™?³?€˜,   ?³???³?„¢?³?¨?³?€¢?³? ?³?€¢?³?—,   ??????????? ????,   ????????????????,   ??????????,   ?³?¡?³?®?³?§?³?°?³?‚׳,   ?????????,   ?³?¦?³?€¢ ?³?¨?³???³?©?³?€¢?³??,   ??????????????,   ?³?¨?³?©?³?¸?³?¥?³?°?³?¥?³?·,   ?³?¨?³?€ק?³?€“?³?— ?³???³?„¢?³?€??³?¢,   ?³?´?³?©?³?·?³?¥?³?£,   ????????????,   ?³?´?³?·?³?®?³?¶?³?©?³?·,   ????????,   ?³?§?³?€˜,   ?????????????,   ?³?©?³???³?„¢?³?©?³?€¢?³?—,   ???????????,   ????,   ??????????,   ?³?©?³?„¢?³?¨?³?„¢?³?€¢?³,   ?????,   ????????????,   ????,   ??????????,   ?³?³???¿?½?³?³?²?©,   ????????????????,   ???????,   ?????????????????,   ????????????,   ?³?³?²?¡?³?³?²?§?³?³?²?¡,   ????????????,   ?³?³?²?§?³?³?²?©?³?³?²?¨,   ??????????,   ?³?³?²?©?³?³?’?‚¬??,   ????????????,   ?³?³?²?³?²?²?²?³?³?²?²?²,   ?³?³?²?³?²?³?’?‚¬,   ??????????????????,   ?????????????????,   ?³?³?²?³?³?€™?’?€??¬?»???³?³?²?³,   ?³?³?²?³?³?€™?’?€??¬?’?€??¢?³?³?²?³,   ?³?³?’?‚¬???³?³?’?€??—?³?³?²?¨,   ?³?³?’?‚¬?€??³?³?’?€??¢?³?³?²??,   ?³?³?’?‚¬?„¢?³?³,   ?³?³?’?‚¬?„¢?³?³?²???³?³?²???³?³?²??,   ?³?€??³?€¢,   ?³?€”?²?¡?³?€”?²?§?³?€”?²?¡,   ?³?—?³?¦?³?‚׳?³?„¢?³?—?³ ?³?„¢?³?—,   ?³?—?³?€¢?³?—?³?€”?³ ?³?„¢?³?,   ?”?“?¨?›?”,   ?‘?§?¨?™?׳ ?©???™?˜?” ?™???™?׳,   ?ֲ¨?ֲ©?ֲ¸?ֲ¥?ֲ°?ֲ¥?׳§,   ?ֲ¸?ֲ«?ֲ¦?׳§ ?ֲ¹?ֲ¬?ֲ©?ֲ¨?? ?ֲ·?ֲ¸?ֲ·?ֲ²?ֲ©?׳§,   ?ֲ¢?ג€¢?ג€˜?ג€œ?׳³ ?ג€”?ג€œ?ֲ¨ ???ג€˜?ֲ¦?ֲ¢?ג„¢??,   ?ֲ³?ֲ¦?ֲ³?ג‚¬ֲ¢ ?ֲ³?ֲ¨?ֲ³???ֲ³?ֲ©?ֲ³?ג‚¬ֲ¢?ֲ³??,   ?ֲ³?ֲ¨?ֲ³?ֲ©?ֲ³?ֲ¸?ֲ³?ֲ¥?ֲ³?ֲ°?ֲ³?ֲ¥?ֲ³?ֲ·,   ?ֲ³?ֲ´?ֲ³?ֲ·?ֲ³?ֲ®?ֲ³?ֲ¶?ֲ³?ֲ©?ֲ³?ֲ·,   ?ֲ³?ֲ©?ֲ³???ֲ³?ג€žֲ¢?ֲ³?ֲ©?ֲ³?ג‚¬ֲ¢?ֲ³?ג€”,   ?ֲ³?ֲ©?ֲ³?ג€žֲ¢?ֲ³?ֲ¨?ֲ³?ג€žֲ¢?ֲ³?ג‚¬ֲ¢?ֲ³,   ?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ¡?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ§?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ¡,   ?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ§?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ©?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ¨,   ?�???�?��?�?��,   ?�?�,   ?�?�?�,   ?�?�?�?�?? 13,   ?�?�?�?�?�,   ?�?�?�?�?�?�,   ?�?�?�?��,   ?�?�?�?��?��?�?�,   סקס,   áîçðä,   áä,   ×¦× ×—× ×™×?,   צנחנים,   èéøåðåú,   èéñ,   אריות הירדן,   רכזת × ×™×•×•×˜ ותחקור,   רכזת ניווט ותחקור,   רכזת שליטה קרקעית,   רכזת מידע,   רכזת בקרה אווירית,   רכזת ביטחון מידע,   רכזת התרע×,   ôé÷åã,   ô÷çéú èéñä,   ô÷îöéú,   ן¿½ן¿½,   øëæú ùìéèä ÷ø÷òéú,   ,   מ,   נ,   נמ,   נח,   נ?,   נחל,   נח?,   נהג,   ?,   ??ריות ??יר????,   ,   ,   ,   ?גב,   ?דריכת סי?ו?טור,   ?דריכת ERP,   ?די?,   סקס,   צנחנים,   רכזת ניווט ותחקור,   רכזת ?ידע,   רכזת מידע,   רכזת בקרה אווירית,   רכזת ביטחון מידע,   רכזת ביטחו? ?ידע,   רכזת ביטחו�? �?ידע,   רכזת התרעה,   רכזת ש?יטה קרקעית,   רכזת שליטה קרקעית,   ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   טכנאית אופטית,   טיס,   טירונות,   טייס,   מצ,   חר,   אריות הירדן,   מט,   אלחוטנית חוף,   מג,   מגן סייבר,   מגב,   מדריכת,   מדריכת סימולטור,   מדריכת חיר,   מדריכת הגנה אווירית,   מדריכת ERP,   מדים,   מכית,   חק,   מש,   משטרה,   משקית ניווט ותחקור,   משקית מתנדבים,   משקית בקרה אווירית,   משקית תש,   חו,   חובש,   חובשת,   מודיעין,   חוקרת מודיעין אוויר,   חוקרת מודיעין ימי,   חוקרת פלילית,   חוקרת �?ודיעי�? �?וויר,   מפק,   מפקדת כיתת טירונים,   חיל,   חינוך,   חילוץ והצלה,   מידע,   מיונים,   במחנה,   בה,   בקרית איסוף קרבי,   בקרית שליטה ימית,   בודקת תוכנה,   ב�?ח� ה,   ג,   גל,   גנ,   גבעתי,   גולני,   גו�?� י,   גיוס,   דפר,   הדרכה,   הו,   ת,   תצ,   תצפיתנית,   תאריכי גיוס,   תותחנים,   תפקידים,   עובדת מבצעים אוויר,   עובדת חדר מבצעים,   עובדת חקר מודיעין,   עובדת חקר �?ודיעי�?,   עובדת �?בצעי�? �?וויר,   קצונה,   קצין,   קרקל,   קב,   קד,   קשר,   שח,   ש?ישות,   שריון,   שריו?,   שחרור,   שלישות,   שב,   שיריון,   שיריונ,   שייטת 13,   פקמצית,   פקחית טיסה,   פקידה,   פיקוד,   ײ³ג€,   ײ³ג€”,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ©ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .