'
"
?

,
!

: ,    
?,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   00,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳ž׳˜,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ֲ׳³ג€¢׳³ג€¢׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ,   ,   ׳ž,   ׳’׳‘׳¢׳×׳™,   01,   ,   ,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ימ,   ,   ׳ž׳›׳™׳×,   ׳³,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ,   ת,   ׳×,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳×׳©,   ׳§׳¦׳•׳ ׳,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ»ײ²ֲœ,   ׳₪׳™׳§׳•׳“,   ׳”׳•,   13,   ,trhfh,   נ,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳ž׳’,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳“׳¨ ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ¥ ׳³ג€¢׳³ג€׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ג€™׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ§׳³,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֳ—,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳—׳•,   ,   ֳ—,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ,   ן¿½ן¿½ן¿½,   מצ,   חו,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳§׳¦׳•׳ ׳” ׳™׳™׳¢׳•׳“׳™׳×,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲŸ ׳³ֲ¡׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ֲ¨,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֲž׳³ֲ¨ ׳³ג€׳³ג€™׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲœ,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳‘׳,   ׳‘׳•׳“׳§׳× ׳×׳•׳›׳ ׳,   02,   ,   ,   ,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳©,   ׳˜׳›׳ ׳׳™׳× ׳׳•׳₪׳˜׳™׳×,   ׳³ג€˜׳³ֲž׳³ג€”׳³ֲ ׳³,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֻœ,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ֲŸײ²ֲ¿ײ²ֲ½,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ׳—׳•׳‘׳©׳×,   10,   ׳©׳â€,   ,   ,   ,   רכזת מידע,   מ,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳™׳•׳ ׳™׳,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ ׳³ג„¢׳³?,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ׳’׳™׳•׳¡,   ,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   ֳ—ֲ ֳ—ג€,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   נמ,   ן¿½ן¿½,   מודיעין,   גולני,   ׳×׳₪׳§׳™׳“׳™ן¿½?,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳�׳‘׳¦׳¢׳™׳� ׳�׳•׳•׳™׳¨,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲ©,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג€,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳™׳ž,   ׳—׳§,   ,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ,   מגן סייבר,   מפק,   שב,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ§ײ³ֲ©ײ³ֳ· ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±ײ³ג‚×,   ׳,   ׳¡׳§׳¡,   ׳¦׳• ׳¨׳׳©׳•׳Ÿ,   ׳¦׳� ׳—׳� ׳™׳�?,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳™׳˜׳—׳•׳Ÿ ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳ž׳׳‘׳—׳ ׳× ׳ž׳“׳¢׳™ ׳”׳”׳×׳ ׳”׳’׳•׳×,   ׳ž׳™׳œ׳•׳׳™׳,   ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳¨,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳?,   ׳ž׳’׳Ÿ ׳¡׳™׳™׳‘׳¨,   ׳§׳¦׳™׳Ÿ,   ׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ§׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€÷׳³ֲ ׳³,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ג€׳³ֳ—׳³ֲ¨׳³ֲ¢׳³,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳₪׳§׳—׳™׳× ׳˜׳™׳¡׳,   ׳™׳,   ׳—׳•׳‘׳œ׳™׳,   ׳³ֳâ€,   ,   ,   טיס,   מגב,   חק,   מש,   חוקרת מודיעין אוויר,   קד,   ׳¦׳™׳•׳“,   ׳×׳¦,   ׳×׳œ׳₪׳™׳•׳×,   ׳ž׳©׳ž׳¨ ׳”׳’׳‘׳•׳œ,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳§׳¨׳§׳œ,   ׳³ג€׳³ֲ ׳³ג€œ׳³ֲ¡׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ ׳³ג€׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ£,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲ,   ׳³ֲ¦׳³ן¿½ ׳³ג€”׳³ן¿½ ׳³ג„¢׳³ן¿½?,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ§׳³ֲ¥,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ג€˜,   הדרכ×,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ���,   ,   ,   × ×”×’,   רכזת בקרה אווירית,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   מט,   מדריכת חיר,   משקית תש,   חוקרת פלילית,   חיל,   חינוך,   בודקת תוכנה,   קצונה,   שלישות,   פיקוד,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳×׳₪׳§׳™׳“׳™׳,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳×,   ׳ž׳’׳‘,   ׳©׳—,   ׳³?׳³ג€�׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— erp,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ג€�?׳³ֲ�?׳³ג€��?׳³ֲ� ׳³,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€�,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳Ÿֲ¿ֲ½ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ¢׳³ג„¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲž׳³ֲ¦,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ³׳’ג‚¬,   משטר×,   55,   ב×,   במחנ×,   נח,   רכזת שליטה קרקעית,   חר,   מדריכת הגנה אווירית,   מכית,   מידע,   בה,   הו,   שח,   ׳ ׳—,   ׳ž׳₪׳§,   ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳•׳×,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳œ ׳¨׳₪׳•׳׳,   ׳©׳œ׳™׳©׳•׳×,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳Ÿ,   ׳©׳‘,   ׳³ג€׳³ג€¢,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ֲ§,   ׳³ג‚×׳³ֻœ׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ¦׳³ג€¢ ׳³ֲ¨׳³ֲ׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳’׳׳ž׳,   בודקת תוכנ×,   חילוץ והצל×,   ,   áä,   צנחנים,   רכזת ביטחון מידע,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   טייס,   גנ,   עובדת חדר מבצעים,   קצין,   פקידה,   ׳×׳�?׳₪׳™׳•׳×,   ׳¢׳×׳•׳��?׳,   ׳§׳™׳¦׳•׳¨ ׳©׳™׳¨׳•׳×,   ׳§׳‘,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳³ג€׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³,   ׳³ג€œ׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ג€œ׳³ג€˜׳³ֲŸ,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .