'
"
?

,
!

: ,    
,   ,   ?,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   00,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳,   ׳’׳׳ž׳,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳ž׳’,   ת,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ»ײ²ֲœ,   02,   10,   ,   ,   ,   ,   ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳•׳×,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳—׳¨,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳ ׳™׳œ׳,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳‘׳•׳“׳§׳× ׳×׳•׳›׳ ׳,   ׳—׳•׳‘׳©׳×,   01,   13,   ׳ž,   ׳ž׳˜,   ׳×׳¦׳₪׳™׳×׳ ׳™׳×,   ׳ž׳©׳ž׳¨ ׳”׳’׳‘׳•׳œ,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳×׳©,   ׳ž׳™׳œ׳™׳,   ׳ž׳•׳¨׳” ׳—׳™׳™׳œ׳×,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳,   ׳§׳¦׳•׳ ׳” ׳™׳™׳¢׳•׳“׳™׳×,   ׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ§׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€÷׳³ֲ ׳³,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ג€™׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ§׳³,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳₪׳§׳™׳“׳,   ׳›׳₪׳™׳¨,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳₪׳§׳¥ ׳—׳™׳ ׳•׳š,   ׳ž׳™׳œ׳•׳׳™׳,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ ׳³ג€׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ£,   ׳³ג‚×׳³ֻœ׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ֲ¨׳³ֲ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ§,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳™׳,   ,   פקחית טיסה,   ׳©׳‘,   ׳³,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳’׳,   669,   ,   שב,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳ž׳×׳ ׳“׳‘׳™׳,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ֲ׳³ג€¢׳³ג€¢׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ג€׳³ֳ—׳³ֲ¨׳³ֲ¢׳³,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   ׳₪׳§׳—׳™׳× ׳˜׳™׳¡׳,   ׳‘׳,   ׳”׳•,   ׳—׳•׳‘׳œ׳™׳,   ,   חק,   חובש,   בה,   קשר,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   ׳ž׳’׳œ׳Ÿ,   ׳©׳—,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲž׳³ֻœ,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳—׳™׳œ,   ׳’׳‘׳¢׳×׳™,   מודיעין,   במחנה,   קד,   שחרור,   ׳×׳¦,   ׳§׳©׳¨,   ׳³ג€׳³ֲ ׳³ג€œ׳³ֲ¡׳³,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ¢׳³ג„¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ§׳³ג€˜,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳™׳ž,   ,   נ,   טיס,   משטרה,   חוקרת מודיעין אוויר,   בקרית איסוף קרבי,   גבעתי,   דפר,   קצין,   ׳×,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳ž׳•׳“׳,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳”׳ ׳“׳¡׳,   ׳—׳•,   ׳’׳•׳œ׳ ׳™,   ילת,   8200,   נח,   חר,   מדריכת ERP,   חינוך,   גיוס,   הדרכה,   הו,   קב,   שח,   פקמצית,   ׳¡׳§׳¡,   ׳§׳™׳¦׳•׳¨ ׳©׳™׳¨׳•׳×,   ׳§׳‘,   ׳§׳‘׳¢,   ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳”׳“׳¨׳›׳,   ׳’׳™׳‘׳•׳©,   ,   רכזת בקרה אווירית,   רכזת התרעה,   חוקרת מודיעין ימי,   מידע,   גל,   גולני,   תצפיתנית,   תפקידים,   קצונה,   ׳ž׳¦,   ׳¢׳•׳§׳¥,   ׳§׳“,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֳ—,   ׳—׳™׳œ ׳”׳™׳,   ׳’׳œ,   ,   נמ,   נחל,   מצ,   מדריכת,   מדריכת סימולטור,   מדים,   חו,   חובשת,   חיל,   שייטת 13,   פקידה,   פיקוד,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳©,   ׳˜׳™׳™׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳×,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲž׳³ֲ¨׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ים,   מ,   רכזת ביטחון מידע,   גנ,   תצ,   תאריכי גיוס,   עובדת חדר מבצעים,   שלישות,   ׳ ׳—,   ׳ž׳©׳˜׳¨׳,   ׳˜׳™׳¡,   ׳¢׳×׳•׳“׳,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   רכזת ניווט ותחקור,   טירונות,   אריות הירדן,   מכית,   בקרית שליטה ימית,   עובדת חקר מודיעין,   שריון,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳“׳¨ ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳,   ׳§׳¦׳™׳Ÿ,   ׳§׳¦׳•׳ ׳,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲ©,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¥,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳‘׳§׳¨׳™׳× ׳׳™׳¡׳•׳£ ׳§׳¨׳‘׳™,   55,   סקס,   צנחנים,   מג,   מגן סייבר,   מדריכת חיר,   משקית בקרה אווירית,   חוקרת פלילית,   חילוץ והצלה,   תותחנים,   קרקל,   שיריונ,   ׳ ׳—׳œ,   ׳¨׳©׳™׳ž׳× ׳¦׳™׳•׳“,   ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳³ג„¢׳³ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ§,   ׳³ֳ—׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ג€˜,   ׳₪׳™׳§׳•׳“,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .