"
?

,
!

: ,    
,   מ,   נ,   ,   ,   מש,   ,   ?,   ת,   01,   ׳™׳ž,   ֳ—,   מצ,   מג,   ׳×,   נמ,   ן¿½ן¿½ן¿½,   קד,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   00,   ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ°ֳ₪,   ,   מט,   גל,   קצין,   שח,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ים,   ימ,   ,   מפק,   חינוך,   במחנה,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   ׳³ֳ—,   02,   ,   ,   ,TRHFH,   נח,   חו,   מודיעין,   גיוס,   פקחית טיסה,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ילת,   10,   ,   ֳ¡ֳ₪,   ,   ,   טירונות,   מדים,   חובשת,   חיל,   בה,   הו,   שב,   פיקוד,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬,   ׳ž,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   13,   ֳ¨ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷,   ?¨?©?¸?¥?°?¥?ק,   ôé÷åã,   נהג,   טיס,   חר,   חק,   משטרה,   גנ,   גבעתי,   הדרכה,   קצונה,   קב,   קשר,   ׳ž׳¦,   ׳×׳׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× erp,   ׳§׳‘,   ׳©׳‘,   ׳³,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ,   ,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ֳ—ֲ¦ֳ— ֳ—ג€”ֳ— ֳ—ג„¢ֳ—?,   ,   אריות הירדן,   מיונים,   גולני,   תצפיתנית,   תפקידים,   שיריון,   ׳,   ׳ž׳˜,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳ž׳’׳‘,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳³ג€”׳³ֲ§,   ׳³ֲ,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲž׳³ֲ¦,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ³ײ³ג€”,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ,   ,   ,   ֳ—ֲ¦ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֲ ֳ—ג„¢ֳ—ֲ,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   áä,   סקס,   מדריכת,   בקרית שליטה ימית,   שיריונ,   פקידה,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ³ײ³ג€“ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ײ³ֲ¡ײ³ג‚×,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ§ײ³ֲ©ײ³ֳ· ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±ײ³ג‚×,   ׳ž׳’,   ׳§׳©׳¨,   ׳²ֲ³ײ²ֲ´׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ·׳²ֲ³ײ²ֲ¥׳²ֲ³ײ²ֲ£,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ¥ ׳³ג€¢׳³ג€׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ— ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€œ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ¡ ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ן¿½׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   יוני,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ³ֳ–ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   áîçðä,   èéøåðåú,   רכזת התרעה,   מדריכת חיר,   תצ,   תותחנים,   עובדת מבצעים אוויר,   שייטת 13,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ¸ײ³ֲ¥ײ³ֲ°ײ³ֲ¥ײ³ֳ·,   ׳ž׳׳‘׳—׳ ׳× ׳ž׳“׳¢׳™ ׳”׳”׳×׳ ׳”׳’׳•׳×,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ¢׳³ג„¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג€™,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ן¿½,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳₪׳§׳™׳“׳”,   ׳�?׳©׳�?׳¨ ׳��?׳’׳‘׳•׳�?,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ֳ—ֲ ֳ—ג€ֳ—ג€™,   ×,   סקס,   רכזת בקרה אווירית,   ô÷îöéú,   טייס,   משקית מתנדבים,   חוקרת מודיעין ימי,   דפר,   עובדת חדר מבצעים,   שריון,   שחרור,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ײ³ֲ´ײ³ֲ©ײ³ֲ·ײ³ֲ¥ײ³ֲ£,   ׳×׳¦,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳§׳“,   ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳²ֲ²ײ²ֲ ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ¦׳³ן¿½ ׳³ג€”׳³ן¿½ ׳³ג„¢׳³ן¿½?,   ׳³ֲ¦׳³ֲ ׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ ׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ׳™׳,   ׳³ֳâ€,   55,   ,   ,   נחל,   רכזת ניווט ותחקור,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳§׳‘׳¢,   ׳©׳—,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲž,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ ׳³ג„¢׳³?,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳Ÿֲ¿ֲ½?,   ׳‘׳,   ׳”׳•,   פקחית טיס×,   ,   ֳ¨ֳ©ֳ±,   ֳ—ֲ¨ֳ—ג€÷ֳ—ג€“ֳ—ֲ× ֳ—ֵ¾ֳ—ג„¢ֳ—ג€œֳ—ֲ¢,   ,   ,   נמ,   × ×—,   ??,   ????,   ×¦× ×—× ×™×?,   רכזת שליטה קרקעית,   רכזת ביטחון מידע,   רכזת התרע×,   צנחנים,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   מגן סייבר,   חובש,   ײ³ג€”,   ײ³ֲ¡ײ³ֲ®ײ³ֲ§ײ³ֲ°ײ³ג‚×,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳¡׳§׳¡,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳,   ׳³ן¿½׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ»ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¥,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ§,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֳ—׳³ֲœ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳—׳•,   ׳©׳â€,   ב×,   הדרכ×,   ,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .