'
"
?

,
!

: ,    
?,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   00,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   01,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ת,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   02,   55,   ,   ׳,   ׳ž׳˜,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ ׳³ג€׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ£,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳ž׳’,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳—׳•׳‘׳©׳×,   ׳’׳׳ž׳,   669,   ,   ,   ׳—׳¨,   ׳›׳₪׳™׳¨,   10,   ,   ,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳ž׳×׳ ׳“׳‘׳™׳,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ¢׳³ג„¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳‘׳•׳“׳§׳× ׳×׳•׳›׳ ׳,   ,   ׳ž,   ׳×,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳,   ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳•׳×,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ג‚×׳³ֻœ׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ֻœ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳₪׳™׳§׳•׳“,   13,   נהג,   שח,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳œ ׳¨׳₪׳•׳׳,   ׳§׳©׳¨,   ׳³ג€׳³ֲ ׳³ג€œ׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ,   ,   פקחית טיסה,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳×׳©,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ§׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€÷׳³ֲ ׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ»ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ׳”׳•,   ׳—׳•׳‘׳œ׳™׳,   ׳’׳œ,   8200,   ,   ,trhfh,   חר,   קד,   שב,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳ ׳™׳œ׳,   ׳×׳œ׳₪׳™׳•׳×,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳“׳¨ ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳‘׳§׳¨׳™׳× ׳׳™׳¡׳•׳£ ׳§׳¨׳‘׳™,   טיס,   מדריכת ERP,   חוקרת מודיעין אוויר,   קב,   שחרור,   שייטת 13,   פקידה,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳×׳¦׳₪׳™׳×׳ ׳™׳×,   ׳§׳¦׳•׳ ׳” ׳™׳™׳¢׳•׳“׳™׳×,   ׳³,   ׳³ג‚×׳³ֲ¨׳³ֲ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ§,   ילת,   ,   ,   ,   סקס,   רכזת התרעה,   מט,   גבעתי,   הדרכה,   ׳ž׳›׳™׳×,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג€”׳³ג€˜׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ§׳³ֲ¥,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֳ—,   ׳₪׳§׳™׳“׳,   ׳™׳ž,   ׳”׳“׳¨׳›׳,   ,   × ×—,   ,TRHFH DHUX,   רכזת התרע×,   נמ,   מצ,   אלחוטנית חוף,   מודיעין,   ׳ž׳™׳œ׳™׳,   ׳¢׳•׳§׳¥,   ׳©׳—,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ֲ׳³ג€¢׳³ג€¢׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   נחל,   ×¦× ×—× ×™×?,   צנחנים,   טירונות,   חוקרת פלילית,   מפק,   בה,   בודקת תוכנה,   הו,   קצין,   קשר,   שיריונ,   ׳¡׳§׳¡,   ׳×׳¦,   ׳ž׳©׳ž׳¨ ׳”׳’׳‘׳•׳œ,   ׳§׳¦׳•׳ ׳,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳©׳‘,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ג€׳³ֳ—׳³ֲ¨׳³ֲ¢׳³,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   מ,   נ,   רכזת ביטחון מידע,   מג,   משקית תש,   חו,   חובש,   חיל,   מידע,   מיונים,   גולני,   גיוס,   דפר,   תצ,   תאריכי גיוס,   קרקל,   פיקוד,   ׳§׳‘,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳™׳,   ׳‘׳,   ׳’׳,   ׳’׳™׳‘׳•׳©,   ים,   אריות הירדן,   נח,   אריות הירדן,   מגן סייבר,   מדריכת,   מכית,   חק,   משקית מתנדבים,   במחנה,   גל,   תפקידים,   עובדת חדר מבצעים,   עובדת חקר מודיעין,   קצונה,   שריון,   ׳ž׳₪׳§׳¥ ׳—׳™׳ ׳•׳š,   ׳ž׳’׳œ׳Ÿ,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳§׳¨ ׳ž׳•׳“׳™׳¢׳™׳Ÿ,   ׳§׳‘׳¢,   ׳³ג€׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳—׳•,   ׳’׳‘׳¢׳×׳™,   ,   ,   ,   × ×”×’,   רכזת × ×™×•×•×˜ ותחקור,   רכזת ביטחון מידע,   נחל,   רכזת בקרה אווירית,   מפקדת כיתת טירונים,   חינוך,   גנ,   תצפיתנית,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   ׳¢׳×׳•׳“׳,   ׳³ֲ,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳’׳•׳œ׳ ׳™,   סקס,   טייס,   מדריכת סימולטור,   משטרה,   חוקרת מודיעין ימי,   תותחנים,   שלישות,   ׳?׳?,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ימ,   צנחנים,   רכזת שליטה קרקעית,   רכזת ניווט ותחקור,   רכזת שליטה קרקעית,   מדריכת חיר,   חובשת,   ׳ž׳•׳“׳,   ׳§׳“,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .