'
"
?

,
!

: ,    
?,   ,   00,   ,   ,   01,   ,   ׳³ג€”׳³ֲ¨,   ׳—׳•,   ,   02,   ,   ,   ת,   ,TRHFH,   נמ,   ׳˜׳›׳ ׳׳™׳× ׳׳•׳₪׳˜׳™׳×,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳—׳¨,   13,   ,   ׳³,   ׳’׳‘׳¢׳×׳™,   10,   מש,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ,   ,   ,   פיקוד,   ׳¡׳§׳¡,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   55,   ׳×,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳×׳©,   ׳©׳—,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ,   ,   ,   ,   ,   ôé÷åã,   ן¿½ן¿½ן¿½,   טיס,   מודיעין,   חינוך,   ׳,   ׳ž,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¢,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳₪׳™׳§׳•׳“,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   ,   ,   מצ,   חו,   חוקרת מודיעין אוויר,   קד,   ׳ ׳—,   ׳˜׳™׳¡,   ׳©׳¨׳™׳•׳Ÿ,   ׳©׳‘,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲŸ ׳³ֲ¡׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳—׳•׳‘׳©׳×,   �����,   מט,   מפק,   ׳ž׳˜,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   ׳ž׳›׳™׳×,   ׳×׳�?׳₪׳™׳•׳×,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ»ײ²ֲœ,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ׳”׳•,   ,   חר,   חק,   קצין,   ׳¦׳� ׳—׳� ׳™׳�?,   ׳§׳¦׳•׳ ׳” ׳™׳™׳¢׳•׳“׳™׳×,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳—׳§,   ים,   ילת,   ׳³ֳâ€,   ô÷îöéú,   נח,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   משקית מתנדבים,   חיל,   בה,   שב,   ׳ž׳₪׳§,   ׳§׳‘,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֳ—,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳™׳,   ׳™׳ž,   ,   ,   ,   נ,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   מגב,   מכית,   גולני,   הו,   קב,   שח,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳™׳•׳ ׳™׳,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ֻ�׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ ׳³ג„¢׳³?,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ,   ,   ��,   מ,   רכזת ניווט ותחקור,   רכזת בקרה אווירית,   בודקת תוכנה,   הדרכה,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳•׳×,   ׳˜׳™׳™׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳?,   ׳ž׳’,   ׳³?׳³ג€�׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ג€׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³,   ׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ג€™׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ§׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¥,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   ׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳‘׳•׳“׳§׳× ׳×׳•׳›׳ ׳,   ׳’׳,   ׳’׳׳ž׳,   ,   ֳ¡ֳ₪,   מיונים,   גל,   פקחית טיסה,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳œ ׳¨׳₪׳•׳׳,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳¨,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳“׳¨ ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳“׳¨ ׳�׳‘׳¦׳¢׳™׳�,   ׳§׳©׳¨,   ׳©׳œ׳™׳©׳•׳×,   ׳³ג€׳³ג€¢,   ׳³ג€œ׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ג€œ׳³ג€˜׳³ֲŸ,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳“׳₪׳¨,   ׳’׳™׳•׳¡,   ,   ,   ,TRHFH DHUX,   סקס,   áä,   טייס,   מדריכת,   במחנה,   ׳×׳¦׳₪׳™׳×׳ ׳™׳×,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳ ׳׳•׳•׳™׳¨,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ֲ׳³ג€¢׳³ג€¢׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲ§׳³ג€˜,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ֲŸײ²ֲ¿ײ²ֲ½,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲž,   ,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ���,   דפר,   עובדת חדר מבצעים,   קצונה,   פקידה,   ׳¨׳©׳™׳�?׳× ׳¦׳™׳•׳��?,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳�׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳×׳�׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳§׳¦׳™׳�,   ׳©׳�׳™׳©׳•׳×,   ׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ§׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€÷׳³ֲ ׳³,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ג‚×׳³ֻœ׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ג„¢׳³ֲ�,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳Ÿֲ¿ֲ½ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ג€”,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ,   רכזת ביטחון מידע,   מג,   מדריכת חיר,   מידע,   קשר,   ׳ž׳©,   ׳×׳�?׳¨׳™׳�? ׳’׳™׳•׳¡,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳�׳‘׳¦׳¢׳™׳� ׳�׳•׳•׳™׳¨,   ׳©׳¨׳™׳•׳�,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳₪׳§׳™׳“׳”,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   ,   רכזת מידע,   צנחנים,   שריון,   שלישות,   ׳¦׳ ׳—׳ ׳™׳,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳�׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳§׳¨׳§׳œ,   ׳§׳“,   ׳³ג€™׳³ֲ�׳³ֲ�׳³ֲ�,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ¥ ׳³ג€¢׳³ג€׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ֳ—,   ����� ����,   áîçðä,   מגן סייבר,   משקית ניווט ותחקור,   משקית תש,   חוקרת פלילית,   גבעתי,   גו�?� י,   ׳ ׳ž,   ׳×׳œ׳₪׳™׳•׳×,   ׳×׳₪׳§׳™׳“׳™ן¿½?,   ׳×׳₪׳§׳™׳“׳™׳,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳×,   ׳ž׳’׳Ÿ ׳¡׳™׳™׳‘׳¨,   ׳§׳™׳¦׳•׳¨ ׳©׳™׳¨׳•׳×,   ׳³ג€׳³ֲ ׳³ג€œ׳³ֲ¡׳³,   ׳³ג€�?׳³ֲ�?׳³ג€��?׳³ֲ� ׳³,   ׳³ג€�׳³ג€¢,   ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ¨׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ן¿½?׳³ֳ— ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ן¿½ן¿½?,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲ¦,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֳ—׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ג€˜,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ³ֳ–ֲ³ֳ¢ג‚¬,   × ×”×’,   èéøåðåú,   èéñ,   ô÷çéú èéñä,   סקס,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .