"
?

,
!

: ?ֲ©?ג„¢?ג„¢?ֻ�?? 13
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .