"
?

,
!

: ֳ—ֲ©ֳ—ג„¢ֳ—ג„¢ֳ—ֻ�ֳ—ֲ× 13
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .